Zadzwoń: 0683857044 | Napisz: kontakt@szkolawholandii.pl

OFERTA I OPŁATY

Co Twoje Dziecko zyska ucząc się w naszej szkole?

Odkryje niezwykły świat zabaw, gier, logicznych zagadek i wielu innych przygód, dzięki którym poza logicznym myśleniem w płynny i skuteczny sposób zacznie czytać i pisać w języku polskim!

ATMOSFERA

W przyjaznej i miłej atmosferze Twoje Dziecko rozwinie swoje umiejętności językowe w mowie i piśmie, a także wzbogaci słownictwo. 

TOŻSAMOŚĆ

Lekcje z zakresu polskiej podstawy programowej szkoły podstawowej pozwolą Twojemu Dziecku na przyswojenie niezbędnej wiedzy oraz dbałość o swoją tożsamość narodową, a dzięki temu ewentualny, bezstresowy powrót do kraju.

WIEDZA

 Zajęcia z polskimi nauczycielami pomogą Twojemu Dziecku zdobyć wiedzę o kraju ojczystym, która zacieśni więzy rodzinne, połączy pokolenia.

RELACJE

Komfort nauki w małych grupach (od 5 do 10 osób) sprawia, że nauczyciele mogą poświęcić więcej uwagi każdemu dziecku osobno.
Dzieci z kolei mają szansę stworzyć trwałe przyjacielskie relacje z rodakami.

Zajęcia odbywają się w grupach wiekowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na umiejętności, zdolności i kompetencje językowe dzieci. Włączamy elementy logopedii, aby łatwiej było Uczniowi pokonywać kolejne przeszkody językowe.

Zajęcia są dostosowane do potrzeb każdego dziecka.

W naszej szkole stawiamy na INDYWIDUALNOŚĆ młodych uczniów, a nasze metody pozwalają dostosować technikę, środki dydaktyczne oraz co najważniejsze podejście nauczyciela do osobowości dziecka, tak aby czuło się bezpieczne, zauważone i  poważnie traktowane na każdych zajęciach.

Nasz program skupia się na wzbudzeniu u dzieci chęci nauki języka polskiego i czerpania z tego faktu przyjemności, bo tylko takie dziecko w przyszłości chętnie sięgnie po polską książkę lub przejrzy stronę w internecie w tymże języku.

STAWIAMY NA:

ROZWÓJ

NAUKĘ

Pozwól nam rozwinąć polską tożsamość u Twojego dziecka.

Oferta dydaktyczna

Dzieci 4 - 5 lat

Wprowadzamy  skuteczne metody dydaktyczne:  między innymi technikę Montessori, Domana oraz wiele innych  (w tym także autorskich) metod, które mają na celu przyswojenie przez dziecko dużej ilości nowych słów oraz logicznego zastosowania ich w zdaniach. Nauka przebiega szybko i skutecznie, a co najważniejsze w miłej, radosnej atmosferze!
Najmłodsze dzieci uczą się języka polskiego w sposób naturalny: podczas zabawy, śpiewania piosenek, wykonywania wspólnie z nauczycielem różnych czynności, oglądania i kolorowania obrazków, zabaw również ruchowych. Chociaż na zajęciach dla najmłodszych dzieci realizowany jest bardzo konkretny i obszerny zasób materiału, wiedza przekazywana jest jednak w lekkiej i przystępnej formie, na zasadzie zabawy. 

Dzieci 4 - 5 lat

Wprowadzamy  skuteczne metody dydaktyczne:  między innymi technikę Montessori, Domana oraz wiele innych  (w tym także autorskich) metod, które mają na celu przyswojenie przez dziecko dużej ilości nowych słów oraz logicznego zastosowania ich w zdaniach. Nauka przebiega szybko i skutecznie, a co najważniejsze w miłej, radosnej atmosferze!
Najmłodsze dzieci uczą się języka polskiego w sposób naturalny: podczas zabawy, śpiewania piosenek, wykonywania wspólnie z nauczycielem różnych czynności, oglądania i kolorowania obrazków, zabaw również ruchowych. Chociaż na zajęciach dla najmłodszych dzieci realizowany jest bardzo konkretny i obszerny zasób materiału, wiedza przekazywana jest jednak w lekkiej i przystępnej formie, na zasadzie zabawy. 

Dzieci 6 - 11 lat

Kolejno pracując nad sprawnością mówienia dzieci będą uczyły się powoli budować coraz to obszerniejsze wypowiedzi. A dzięki zachowaniu odpowiedniej kolejności nauczania opanowanie pozostałych aspektów czyli: pisania i czytania przyjdzie im o wiele łatwiej. W tej grupie wiekowej oprócz licznych środków dydaktycznych i akcesoriów pozwalających na przyjemną i ciekawą naukę, wprowadzamy również podręczniki polonijne, dzięki którym usystematyzujemy umiejętności dziecka. Ciekawa forma podręczników pozwoli również na wzbudzenie zainteresowania polskimi zdaniami, wyrażeniami, kulturą i zwyczajami… a jest to jedno z podstawowych założeń naszej pracy – wzbudzając ciekawość u dziecka, otrzymujemy jego uwagę i chęć dalszej nauki. Wprowadzamy również (tak jak i w młodszej grupie) skuteczne metody dydaktyczne: między innymi technikę Montessori, Domana oraz wiele innych (w tym także autorskich) sposób, które mają na celu przyswojenie przez dziecko dużej ilości nowych słów oraz logicznego ich zastosowania w zdaniach. Nauka przebiega szybko i skutecznie, a co najważniejsze w miłej, radosnej atmosferze! 

Dzieci 6 - 11 lat

Kolejno pracując nad sprawnością mówienia dzieci będą uczyły się powoli budować coraz to obszerniejsze wypowiedzi. A dzięki zachowaniu odpowiedniej kolejności nauczania opanowanie pozostałych aspektów czyli: pisania i czytania przyjdzie im o wiele łatwiej. W tej grupie wiekowej oprócz licznych środków dydaktycznych i akcesoriów pozwalających na przyjemną i ciekawą naukę, wprowadzamy również podręczniki polonijne, dzięki którym usystematyzujemy umiejętności dziecka. Ciekawa forma podręczników pozwoli również na wzbudzenie zainteresowania polskimi zdaniami, wyrażeniami, kulturą i zwyczajami… a jest to jedno z podstawowych założeń naszej pracy – wzbudzając ciekawość u dziecka, otrzymujemy jego uwagę i chęć dalszej nauki. Wprowadzamy również (tak jak i w młodszej grupie) skuteczne metody dydaktyczne: między innymi technikę Montessori, Domana oraz wiele innych (w tym także autorskich) sposób, które mają na celu przyswojenie przez dziecko dużej ilości nowych słów oraz logicznego ich zastosowania w zdaniach. Nauka przebiega szybko i skutecznie, a co najważniejsze w miłej, radosnej atmosferze! 

Dzieci 12 - 15 lat

Zajęcia w najstarszej grupie wiekowej są prowadzone w sposób bardziej świadomy dla uczniów – przybliżamy im struktury gramatyczne oraz rozwijamy główne kompetencje językowe tj. mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. Skupiamy uwagę na poprawności wypowiedzi, sposobie myślenia przyczynowo-skutkowego, który kształtuje zdolność przewidywania konsekwencji własnych działań, usprawnia jednocześnie umiejętność skutecznego planowania i unikania błędów w codziennym postępowaniu. Uczymy logicznego, polskiego myślenia, co będzie skutkować np. prawidłowym odczytaniem sensu wypowiedzi różnych osób. Często bowiem jest tak, że dziecko mimo płynnej i gramatycznej mowy ma problem z prawidłowym wychwyceniem przekazu np. babci czy cioci z Polski. Wciąż pogłębiać będziemy umiejętność pisania i czytania jednak… wszystko tak jak i w młodszych grupach odbywać się będzie w formie przygodowo-zabawowej!!! Nie ma miejsca na rutynę i nudę! 🙂

Dzieci 12 - 15 lat

Zajęcia w najstarszej grupie wiekowej są prowadzone w sposób bardziej świadomy dla uczniów – przybliżamy im struktury gramatyczne oraz rozwijamy główne kompetencje językowe tj. mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. Skupiamy uwagę na poprawności wypowiedzi, sposobie myślenia przyczynowo-skutkowego, który kształtuje zdolność przewidywania konsekwencji własnych działań, usprawnia jednocześnie umiejętność skutecznego planowania i unikania błędów w codziennym postępowaniu. Uczymy logicznego, polskiego myślenia, co będzie skutkować np. prawidłowym odczytaniem sensu wypowiedzi różnych osób. Często bowiem jest tak, że dziecko mimo płynnej i gramatycznej mowy ma problem z prawidłowym wychwyceniem przekazu np. babci czy cioci z Polski. Wciąż pogłębiać będziemy umiejętność pisania i czytania jednak… wszystko tak jak i w młodszych grupach odbywać się będzie w formie przygodowo-zabawowej!!! Nie ma miejsca na rutynę i nudę! 🙂

UWAGA! Biorąc pod uwagę indywidualny poziom znajomości języka polskiego przez uczniów, zastrzegamy możliwość przejścia dziecka do innej grupy wiekowej bądź utworzenie lekcji “osobistych” . Wszystko dla dobra dziecka i zawsze w porozumieniu i za zgodą rodziców.

OPŁATY

Opłaty

* Czesne za szkołę jest płatne za miesiąc z góry.
* Opłata za lekcje jest stała i wynosi 21 euro za sobotę, niezależnie od ilości lekcji obowiązkowych i zajęć dodatkowych w danej klasie. Opłata miesięczna to ilość sobót pomnożona przez 21 euro. Każde następne dziecko w rodzinie to połowa stawki, czyli 10,50 euro za sobotę.
* W czasie trwania roku szkolnego szkoła nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

Płatność przelewem na konto, po ówczesnym zapisie dziecka. Potwierdzenie wpłaty najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.

Skontaktuj się z nami

  • Poolse Centrum
    Paviljoensgracht 33 Haga
  • 0683857044
  • kontakt@szkolawholandii.pl

Aktualności

Trwa nabór na pierwszy semestr nauki w Polskiej szkole w Hadze. Rozpoczynamy 28 Kwietnia o godzinie 14.00 w Poolse Centrum w Hadze.

Krzewimy tożsamość ucząc:

  • Języka polskiego w mowie i piśmie
  • Geografii Polski
  • Historii Polski
Close Menu